Tijdschrift

Seizoener is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift voor vrije­scholen. Het draagt bij aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van het vrijeschool­onderwijs, dat gebaseerd is op de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner en het mensbeeld uit de antroposofie. Het harmonisch ontwikkelen van hoofd, hart en handen leidt tot vrije en creatieve mensen van morgen. Dit onderwijs kan daarom haar steentje bijdragen aan hervormingen in het huidige tijdsgewricht.
Seizoener is in 2003 begonnen als de schoolkrant van de Johannes­school Vrijeschool Tiel. Vrijeschoolouder en vormgever Ton Werinussa bood zijn diensten aan om de schoolkrant bij te staan. Vanaf de eerste uitgave had Seizoener al de uitstraling van een magazine. Na enkele uitgaven werd de school in Tiel benaderd door andere vrije­scholen met de vraag hoe het kon dat de kleinste vrijeschool van Nederland de mooiste schoolkrant had...